fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Rozpočet MŠ Královice, příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 02. 2017 příspěvkové organizaci

stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů

na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěn

na internetových stránkách zřizovatele.

https://www.obeckralovice.cz/rozpocet?tagsRenderer-tag=Mate%C5%99sk%C3%A1+%C5%A1kola

Dokument Odkaz
Žádost o přijetí do MŠ Královice
Stáhnout
ŠKOLNÍ ŘÁD Dodatek č. 2 - COVID19 + Distanční vzdělávání
Stáhnout
ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Královice
Stáhnout
ŠKOLNÍ ŘÁD Dodatek č. 1 - zdravotní stav
Stáhnout
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Stáhnout